Wat is de Koran?

De Bijbel is het heilige boek van de Christenen. Het heilige boek van de Islam, noemen we de Koran. Deze is geschreven in de Arabische taal.

Mohammed de Profeet, kreeg via Gabriƫl de Engel, boodschappen door van God. De eerste keer dat dit gebeurde was rond het jaar 610 (Na Christus) en dit gebeurde ongeveer 20 jaar lang. Alle boodschappen werden door Mohammed onthouden waarop ze door zijn volgelingen opgeschreven zijn.

De Profeet Mohammed is in het jaar 632 overleden. De openbaringen tussen (ongeveer) 610 en 632 hebben gezorgd voor in totaal 6.236 verzen. De definitieve Koran heeft niet minder dan 114 hoofdstukken.

Wie leest de Koran en wat staat erin?

Van oorsprong is de Koran geschreven in het Arabisch, maar je kunt ook op zoek naar een vertaalde versie. Ze zijn in bijna alle talen vertaald en je kunt dus eigenlijk altijd in Koran in je eigen taal lezen.

In de Moskee wordt er voorgelezen uit de Koran, dit doet de Gari of Imam. Een vereiste is dat deze Imam of Gari duidelijk Arabisch kan spreken en zijn best doet om de verzen uit de Koran zo mooi mogelijk op te lezen.

In de Koran kun je onder andere lezen hoe je moet leven als Moslim en hoe je in de hemel terecht komt na de dood. Verder kun je in de Koran ook verhalen vinden van andere Profeten. Denk aan het Christendom en Jodendom. Onder andere verhalen over Jezus, Abraham, Maria en Mozes zijn te leven in het heilige boek van de Islam. Ook de Islamitische wetten en zuilen staan geschreven.

De Islam, Koran en de zuilen

De zuilen van de Islam zijn de belangrijkste regels waar je je als Moslim(a) aan dient te houden. Deze regels of plichten zijn opgelegd aan de Moslims via de Profeet Mohammed, afkomstig van Allah

De zuilen

Sjahada of Geloofsbelijdenis:

Dit houdt in dat jij gelooft dat Allah de enige God is en dat Mohammed zijn profeet is.

Salat of de rituele gebeden:

Moslims dienen dagelijks vijf keer te bidden. Voor je mag bidden, dien je jezelf eerst te reinigen/wassen. Bidden gebeurt met je gezicht richting Mekka.

Siyam, Sawm, Saun of de Ramadan:

De Ramadan is de vastenmaand van de Moslims. Bijna alle Moslims doen hieraan mee. Tijdens de Ramadan mag je als Moslim niet vrijen, roken, drinken of eten tussen zonsopgang en zonsondergang.

Zakat of Aalmoezen:

Als Moslim dien je een (klein) gedeelte van je geld te schenken aan zieke of arme mensen

Hadj of Bedevaart naar Mekka:

Iedere Moslim die het kan betalen moet deze vaart naar de geboortestad van Mohammed maken.